Członkostwo wspierające

Dołącz do
Polskiego Towarzystwa
Kąpieli Leśnych

Skorzystaj z praw i przywilejów członkostwa wspierającego!

Kto może zostać członkiem / członkinią wspierającą PTKL?

  • osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych

Dodatkowe wymagania:

  • prowadzenie działalności zbieżnej z celami Stowarzyszenia
  • złożenie deklaracji członkostwa wspierającego, i zadeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia
  • akceptacja Statutu, Regulaminu, Kodeksu Etycznego PTKL w zakresie działalności zbieżnej z celami, która go dotyczy oraz oświadczenia RODO.

Co zrobić by dołączyć do PTKL?

Pobierz, wydrukuj i wypełnij dokumenty
Pobierz:
Deklaracja członkostwa wspierającego

Wyślij skany dokumentów
Wyślij zeskanowane dokumenty na
kontakt@kapielelesne.pl

Poczekaj na decyzję dot. dołączenia
Otrzymasz decyzję od razu po rozpatrzeniu wniosku

Witaj pośród członków i członkiń wspierających PTKL!

Dlaczego warto dołączyć
do Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych na zasadach członkostwa wspierającego?


Otrzymujesz możliwość:

Promowanie poprzez kanały PTKL

promowania członków wspierających w kraju oraz na arenie międzynarodowej

Uczestnictwa w wydarzeniach

Udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wybranych wydarzeniach, seminariach, konferencjach, zebraniach, szkoleniach, webinarach, podcastach, prelekcjach, spotkaniach skierowanych również do członków i członkiń wspierających

Promocyjne warunki

Promocyjnych warunków udziału w wybranych wydarzeniach

Integracji ze środowiskiem

Łatwego dotarcia do osób związanych z kąpielami leśnymi bądź dziedzinami pokrewnymi

Promocja na stronie PTKL

Wymienienia na stronie kapielelesne.pl