Zarząd i Organy

Zarząd

Przemysław Węgłowski
Prezes
Bio
Katarzyna Simonienko
Wiceprezeska
Bio
Adam Markuszewski
Skarbnik
Bio
Katarzyna Grabka
Sekretarz
Bio
Joanna Ciepielewska
Członkini Zarządu
Bio

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Kotlicka
Bio
Natalia Adamczyk
Bio
Joanna Dziopa
Bio

Rada Naukowa

Magdalena Kidoń
Przewodnicząca
Bio
Katarzyna Rosińska
Bio
Katarzyna Simonienko
Bio

Sąd Koleżeński

Daria Dec
Bio
Marzena Żachowska
Bio
Aneta Mojduszka
Bio