Członkostwo zwyczajne

Dołącz do
Polskiego Towarzystwa
Kąpieli Leśnych

Skorzystaj z praw i przywilejów członkowskich, zdobądź dostęp do baz wiedzy i możliwość nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi członkami i członkiniami PTKL.

Kto może zostać członkiem / członkinią PTKL?

  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
  • zamieszkała na terytorium Polski.

Dodatkowe wymagania:

  • prowadzenie kąpieli leśnych,
  • złożenie deklaracji członkostwa wraz z pisemnymi rekomendacjami dwóch członków zwyczajnych,
  • prowadzenie działalności zbieżnej z celami Stowarzyszenia,
  • akceptacja Kodeksu etycznego PTKL.

Jeśli prowadzisz działania zbieżne z celami Stowarzyszenia, chcesz do nas dołączyć lecz nie jesteś przewodnikiem/ przewodniczką kąpieli leśnych to zapraszamy Cię do dołączenia do nas na zasadach Członkostwa wspierającego!

Co zrobić by dołączyć do PTKL?

Pobierz, wydrukuj i wypełnij dokumenty
Pobierz:
Deklaracja członkowska
Wzór rekomendacji

Wyślij skany dokumentów
Wyślij zeskanowane dokumenty na
kontakt@kapielelesne.pl

Poczekaj na decyzję dot. dołączenia
Otrzymasz decyzję od razu po rozpatrzeniu wniosku

Wyślij oryginały dokumentów
Wyślij dokumenty tradycyjną pocztą na
adres PTKL

Opłać pierwszą składkę członkowską
Informację dot. płatności otrzymasz razem z decyzją

Witaj pośród członków i członkiń PTKL!
Otrzymasz niezbędne informacje i dostępy do Strefy Przewodnika (wkrótce)

Dlaczego warto dołączyć
do Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych?


Otrzymujesz możliwość:

Rozwoju zawodowego Poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz pozyskiwania umiejętności oraz kwalifikacji przydatnych dla wykonywania zawodu

Uczestnictwa w wydarzeniach Organizowanych przez PTKL, seminariach, konferencjach, zebraniach, webinarach, podcastach, prelekcjach i spotkaniach (bezpłatnie lub ze zniżkami)

Uczestnictwa w wydarzeniach zamkniętych Wydarzeniach integracyjnych i edukacyjnych skierowanych i przygotowywanych wyłącznie dla czynnych Członków Stowarzyszenia

Uzyskiwania akredytacji Wystawianych przez PTKL w celu potwierdzenia kompetencji i umiejętności zawodowych

Integracji ze środowiskiem Łatwego dotarcia do osób związanych z kąpielami leśnymi bądź dziedzinami pokrewnymi

Tworzenia lub współtworzenia publikacji prasowych, naukowych, popularnonaukowych i innych, budując jednocześnie swoją markę osobistą

Dostępu do bazy naukowej Dostępu do zasobów i osób należących do Stowarzyszenia oraz praktycznej wymiany doświadczeń

Uzyskania merytorycznego wsparcia Pomocy i ekspertyzy świadczonej przez innych członków Stowarzyszenia, oraz możliwości dzielenia się swoją wiedzą

Współtworzenia stowarzyszenia Budowy i rozwoju pierwszej w Polsce organizacji zrzeszającej środowisko przewodników kąpieli leśnych poprzez aktywne działanie w jej strukturach

Wdrożenia zasad i reguł zawodowych Wypracowanych przez PTKL standardów obowiązujących w pracy przewodnika kąpieli leśnych, a służących zachowaniu poziomu i profesjonalizmu Przewodników i Przewodnicze

Dostępu do aktualności i informacji Treści pomagających działać zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi, na bieżąco z aktualnymi wytycznymi i trendami w kraju i na świecie

Wzmocnienia statusu i rangi społeczności Budowy pozycji przewodników kąpieli leśnych w Polsce i w środowisku międzynarodowym oraz pokazanie kluczowej roli kąpieli leśnych w profilaktyce, wzmacnianiu i rehabilitacji zdrowia

Dostęp do informacji prawnych Informujemy o planowanych i przeprowadzanych zmianach legislacyjnych związanych z pracą przewodnika kąpieli leśnych

​​Promowania siebie Budowania swojej pozycji jako Członka Stowarzyszenia w kraju oraz na arenie międzynarodowej w obszarze usług lub edukacyjnym

Samodzielnej organizacji wydarzeń PTKL zapewnia wsparcie partnerskie akredytowanym wydarzeniom swoich Członów przez promocję w swoich kanałach komunikacyjnych

Korzystanie z pełnych praw
członkowskich
Masz możliwość kandydowania w wyborach do władz Stowarzyszenia, brania udziału w kluczowych głosowaniach i decyzjach

Używania nazwy i logotypu
Członek / Członkini PTKL
Oznaczania swoich materiałów informacyjnych i promocyjnych zgodnie z regulaminem używania znaku Stowarzyszenia: “Członek/ Członkini PTKL”

Używania nazwy i logotypu
Akredytacji PTKL (wkrótce)
Oznaczania swoich materiałów informacyjnych i promocyjnych (po uzyskaniu i wydaniu Akredytacji przez PTKL)