Konferencja “Odcienie szarości – funkcjonowanie młodego pokolenia w obliczu niedostosowania społecznego”

“Odcienie szarości – funkcjonowanie młodego pokolenia w obliczu niedostosowania społecznego” to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych “Przyjazny Krąg” oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu.

Celem konferencji było przybliżenie tematyki zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodych ludzi.

W konferencji uczestniczyli studenci, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, pracownicy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Nasza członkini, Marzena Żachowska, reprezentując Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych “Przyjazny Krąg”, wspierające działania w zakresie pracy socjoterapeutycznej z dziećmi, wprowadziła do palety szarości trochę zieleni. Podzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, prezentując temat: “Zespół deficytu natury a umiejętności społeczne dzieci – lasoterapia jako wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi”.

Inspiracją do jej wystąpienia były treści z książki Richarda Louv pt. “Ostatnie dziecko lasu. Jak ocalić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury”. Zespół deficytu natury, rozumiany jako negatywne konsekwencje odseparowania dzieci i dorosłych od środowiska naturalnego, objawiający się m.in. nadpobudliwością psychoruchową, chronicznym zmęczeniem, problemami z komunikacją, otyłością oraz problemami z koordynacją, nie jest chorobą kliniczną, lecz społeczną. Jak wspierać człowieka w procesie zdrowienia? Najlepiej suplementując witaminę N (NATURA)!

https://www.portel.pl/…/odcienie-szarosci-czyli…/139643

https://amisns.edu.pl/konferencja-odcienie-szarosci…

https://radioolsztyn.pl/specjalisci…/01764044…

https://warminsko-mazurska.ohp.pl/konferencja-odcienie…