Katarzyna Grabka

Certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych, leśna przewodniczka, edukatorka przyrodniczo-leśna. Miłośniczka lasów i spędzania czasu na łonie natury. Fundatorka i Prezeska Zarządu Fundacji Leśne Projekty, której celem jest popularyzacja kąpieli leśnych, promowanie świadomej obecności w naturze i szerzenie wiedzy na temat jej dobroczynnego wpływu zdrowie i samopoczucie. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych.

Od kilku lat zgłębia temat terapeutycznej mocy lasu oraz wpływu przyrody na zdrowie i samopoczucie. Po wizycie w japońskiej Akasawie, gdzie doświadczała praktyki shinrin-yoku u źródła, ukończonym kursie certyfikowanego przewodnika kąpieli leśnych w Forest Therapy Institut i certyfikacji w Fortest Therapy Hub, dzieli się swoją pasją prowadząc kąpiele leśne dla dzieci i dorosłych, wyprawy rodzinne oraz leśne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

www.lesneprojekty.pl