Marzena Żachowska

Dyplomowana przewodniczka kąpieli leśnych Forest Therapy Hub, pedagożka specjalna (resocjalizacja i oligofrenopedagogika), specjalistka kynoterapii, socjoterapeutka, nauczycielka dyplomowana przyrody i biologii, ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli, edukatorka seksualna, od 2012 członkini Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie, członkini Rady Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, w ramach działalności Leśnego Zanurzenia prowadzi szkolenia z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, redukcji stresu, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, warsztaty leśnej uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych głównie w oparciu o Terapię Krótkoterminową Skoncentrowaną na Rozwiązaniach.