Projekt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

W dniu 12.06.2024 odbyła się pierwsza z trzech zaplanowanych kąpieli leśnych w ramach wspólnego projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych pod tytułem “Edukacja ekologiczna dotycząca wzmacniania powiązań i świadomości tych powiązań pomiędzy bioróżnorodnością, walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi a zdrowiem i dobrą jakością życia człowieka poprzez „kąpiel leśną”.

Dzięki współpracy ze Szpitalem i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit” w przepięknie położonym Rymanowie Zdroju kuracjusze doświadczyli pierwszej kąpieli leśnej prowadzonej przez członkinię stowarzyszenia, Paulinę Patro.

Spotkanie rozpoczęła 30 minutowa pogadanka z popartą światowymi badaniami prezentacją dotycząca bioróżnorodności, jej znaczeniu oraz wypływowi kąpieli leśnych na dobrostan i zdrowie człowieka.

Następnie 15 osobowa grupa udała się na niespieszny spacer w uważnym poszukiwaniu doznań zmysłowych, było coś dla wzroku, słuchu, dotyku, zapach oraz dla podniebienia.

Skupienie się na przyrodzie, na jej walorach, rozbudziło ciekawość uczestniczek i wniosło w ich życie rozumienie znaczenia przyrody w ich życiu. Poprzez jej poznanie, docenienie wzmocniła się więź z Naturą i chęć dbania o nią.

Niektóre z uczestniczek choć wiosen na koncie jak mówiły mają sporo nigdy nie doświadczyły takiej relacji.

Niebawem napiszemy o kolejnym leśnym spotkaniu.

Projekt sfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.